Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór kwestionariusza kontroli przeprowadzanych przez RIO w Opolu w zakresie udzielania zamówień publicznych

 

Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kwestionariusza kontroli przeprowadzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Wersja XML