Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2011 roku

Działalność nadzorcza

uchwały i zarządzenia według daty wpływu za miesiąc:

- grudzień     - PDFuchwały_12_2011.pdf

- listopad      - PDFuchwały_11_2011.pdf

- październik - PDFuchwały_10_2011.pdf

- wrzesień     - PDFuchwały_9_2011.pdf

- sierpień      - PDFuchwały_8_2011.pdf

- lipiec          - PDFuchwały_7_2011.pdf

- czerwiec     - PDFuchwały_6_2011.pdf

- maj            - PDFuchwały_5_2011.pdf

- kwiecień     - PDFuchwały_4_2011.pdf

- marzec       - PDFuchwały_3_2011.pdf

- luty           - PDFuchwały_2_2011.pdf

- styczeń      - PDFuchwały_1_2011.pdf

 

Działalność opiniodawcza

opinie Składów Orzekających za miesiąc:

- grudzień     - XLSopinie_12_2011.xls

- listopad      - XLSopinie_11_2011.xls

- październik - XLSopinie_10_2011.xls

- wrzesień     - XLSopinie_9_2011.xls

- sierpień      - XLSopinie_8_2011.xls

- lipiec          - XLSopinie_7_2011.xls

- czerwiec     - XLSopinie_6_2011.xls

- maj            - XLSopinie_5_2011.xls

- kwiecień     - XLSopinie_4_2011.xls

- marzec       - XLSopinie_3_2011.xls

- luty           - XLSopinie_2_2011.xls

- styczeń      - XLSopinie_1_2011.xls

 

 

 

 

Wersja XML