Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2012 roku

Działalność nadzorcza

uchwały i zarządzenia według daty wpływu za miesiąc:

- grudzień  PDFuchwały_12_2012.pdf

- listopad  PDFuchwały_11_2012.pdf

- październik  PDFuchwały_10_2012.pdf

- wrzesień  PDFuchwały_9_2012.pdf

- sierpień  PDFuchwały_8_2012.pdf

- lipiec  PDFuchwały_7_2012.pdf

- czerwiec  PDFuchwały_6_2012.pdf

- maj  PDFuchwały_5_2012.pdf

- kwiecień  PDFuchwały_4_2012.pdf

- marzec  PDFuchwały_3_2012.pdf

- luty  PDFuchwały_2_2012.pdf

- styczeń  PDFuchwały_1_2012.pdf

 

Działalność opiniodawcza

opinie Składów Orzekających za miesiąc:

- grudzień  PDFopinie_12_2012.pdf

- listopad  PDFopinie_11_2012.pdf

- październik  PDFopinie_10_2012.pdf

- wrzesień  PDFopinie_9_2012.pdf

- sierpień  PDFopinie_8_2012.pdf

- lipiec  PDFopinie_7_2012.pdf

- czerwiec  PDFopinie_6_2012.pdf

- maj  PDFopinie_5_2012.pdf

- kwiecień  PDFopinie_4_2012.pdf

- marzec  PDFopinie_3_2012.pdf

- luty  PDFopinie_2_2012.pdf

- styczeń  XLSopinie_1_2012.xls

 

 

Wersja XML