Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2014 roku

Działalność nadzorcza

uchwały i zarządzenia według daty wpływu za miesiąc: 

- grudzień  PDFuchwały_12_2014.pdf
- listopad  PDFuchwały _11_2014.pdf
- październik  PDFuchwały_10_2014.pdf
- wrzesień  PDFuchwały_9_2014.pdf
- sierpnień  PDFuchwały_8_2014.pdf
- lipiec  PDFuchwały_7_2014.pdf
- czerwiec  PDFuchwały_6_2014.pdf
- maj  PDFuchwały_5_2014.pdf
- kwiecień  PDFuchwały_4_2014.pdf
- marzec  PDFuchwały_3_2014.pdf
- luty  PDFuchwały_2_2014.pdf
- styczeń  PDFuchwały_1_2014.pdf

 

Działalność opiniodawcza

opinie Składów Orzekających za miesiąc:

- grudzień  PDFopinie_12_2014.pdf
- listopad  PDFopinie_11_2014.pdf
- październik  PDFopinie_10_2014.pdf
- wrzesień  PDFopinie_9_2014.pdf
- sierpień  PDFopinie_8_2014.pdf
- lipiec  PDFopinie_7_2014.pdf
- czerwiec  PDFopinie_6_2014.pdf
- maj  PDFopinie_5_2014.pdf
- kwiecień  PDFopinie_4_2014.pdf
- marzec  PDFopinie_3_2014.pdf
- luty  PDFopinie_2_2014.pdf
- styczeń  PDFopinie_1_2014.pdf

Wersja XML