Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

dokumentacja kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi w 2007 roku

Tezy kontroli j.s.t. zatwierdzone w dniu 24 stycznia 2007 r.:

Tezy kontroli j.s.t zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2004 r.: 

 

 

 

Wersja XML