Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

 

Skargi i wnioski można składać:

  1. osobiście w sekretariacie Izby (pok. 1, piętro III):
  1. na piśmie na adres Izby (Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19 A),
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej ().

 

Wersja XML