Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2016 roku

Działalność nadzorcza

- styczeń  PDFuchwały_1_2016.pdf
- luty  PDFuchwały_2_2016.pdf
- marzec  PDFuchwały_3_2016.pdf 
- kwiecień  PDFuchwały_4_2016.pdf
- maj  PDFuchwały_5_2016.pdf
- czerwiec  PDFuchwały_6_2016.pdf
- lipiec  PDFuchwały_7_2016.pdf
- sierpień  PDFuchwały_8_2016.pdf
- wrzesień  PDFuchwały_9_2016.pdf
- październik  PDFuchwały_10_2016.pdf
- listopad  PDFuchwały_11_2016.pdf
- grudzień  PDFuchwały_12_2016.pdf

 

Działalność opiniodawcza

- styczeń  PDFopinie_1_2016.pdf
- luty  PDFopinie_2_2016.pdf
​- marzec  PDFopinie_3_2016.pdf 
- kwiecień  PDFopinie_4_2016.pdf
- maj  PDFopinie_5_2016.pdf
- czerwiec  PDFopinie_6_2016.pdf
- lipiec  PDFopinie_7_2016.pdf
- sierpień  PDFopinie_8_2016.pdf
- wrzesień  PDFopinie_9_2016.pdf
- październik  PDFopinie_10_2016.pdf
- listopad  PDFopinie_11_2016.pdf
- grudzień  PDFopinie_12_2016.pdf

Wersja XML