• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Składów Orzekających z 2016 roku

 1. Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, na podstawie uchwały budżetowej
 2. Opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu
 3. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok
 4. Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium
 5. Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych (z 2016 r.)
 6. Opinie o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 7. Opinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
 8. Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
 9. Opinie o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok
Wersja XML

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19 A
45-052 Opole
tel. 77 453-86-36
fax 77 453-73-68
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2045219
w tym miesiącu: 11145
dzisiaj: 119

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1