Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2017 roku

Działalność nadzorcza

- styczeń  PDFuchwały_1_2017.pdf
- luty  PDFuchwały_2_2017.pdf
- marzec  PDFuchwały_3_2017.pdf
- kwiecień  PDFuchwały_4_2017.pdf
- maj  PDFuchwały_5_2017.pdf
- czerwiec  PDFuchwały_6_2017.pdf
- lipiec  PDFuchwały_7_2017.pdf
- sierpień  PDFuchwały_8_2017.pdf
- wrzesień  PDFuchwały_9_2017.pdf
- październik  PDFuchwały_10_2017.pdf
- listopad  PDFuchwały_11_2017.pdf
- grudzień PDFuchwały_12_2017.pdf
 

Działalność opiniodawcza

- styczeń  PDFopinie_1_2017.pdf
- luty  PDFopinie_2_2017.pdf
- marzec  PDFopinie_3_2017.pdf
- kwiecień  PDFopinie_4_2017.pdf
- maj  PDFopinie_5_2017.pdf
- czerwiec  PDFopinie_6_2017.pdf
- lipiec  PDFopinie_7_2017.pdf
- sierpień  PDFopinie_8_2017.pdf
- wrzesień  PDFopinie_9_2017.pdf
- październik  PDFopinie_10_2017.pdf
- listopad  PDFopinie_11_2017.pdf
- grudzień PDFopinie_12_2017.pdf
 

Wersja XML