Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2017 roku (II pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 15 listopada 2017 r. podjęto następujące uchwały:

PDF24 20 2017.pdf

PDF24 19 2017.pdf

PDF24 18 2017.pdf

PDF24 17 2017.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 31 października 2017 r. podjęto następujące uchwały:

PDF23 16 2017.pdf

PDF23 15 2017.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 października 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

PDF22 14 2017.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 września 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

PDF20 13 2017.pdf


Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 5 września 2017 r. podjęto następującą uchwałę:

PDF19 12 2017.pdf


 

Wersja XML