Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały Kolegium z 2009 roku (I pół.)

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 17 czerwca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF16 62 2009.pdf

plik - PDF16 61 2009.pdf

plik – PDF16 60 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 3 czerwca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF15 59 2009.pdf

plik - PDF15 58 2009.pdf

plik – PDF15 57 2009.pdf

plik - PDF15 56 2009.pdf

plik - PDF15 55 2009.pdf

-        §7 ust.4 uchwały nr XXVI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu   z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Dobrodzień na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części dotyczącej pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 2 „Sprawozdanie z wykonania prac lub robót (zadania)”  w brzmieniu: „a także znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego”, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

-        § 8 powyższej uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z powodu naruszenia art. 145 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.);

-        § 10 ust. 4 powyższej uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu   z powodu naruszenia art. 145 i art. 146 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz 2104 ze zm.).

 

plik - PDF15 54 2009.pdf

plik – PDF15 53 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 maja 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF14 52 2009.pdf - sprostowanie plik – PDF15 57 2009.pdf

plik – PDF14 51 2009.pdf

plik - PDF14 50 2009.pdf

plik - PDF14 49 2009.pdf

plik - PDF14 48 2009.pdf

plik – PDF14 47 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 14 maja 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

plik - PDF13 46 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 6 maja 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF12 45 2009.pdf

plik – PDF12 44 2009.pdf

plik - PDF12 43 2009.pdf

plik - PDF12 42 2009.pdf

 

--------------------------------------------------

 

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF10 41 2009.pdf

plik - PDF10 40 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 8 kwietnia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF9 39 2009.pdf

plik - PDF9 38 2009.pdf

plik - PDF9 37 2009.pdf

plik - PDF9 36 2009.pdf

plik - PDF9 35 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 marca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF8 34 2009.pdf

plik – PDF8 33 2009.pdf

plik - PDF8 32 2009.pdf

plik - PDF8 31 2009.pdf

plik - PDF8 30 2009.pdf

plik - PDF8 29 2009.pdf

plik - PDF8 28 2009.pdf

plik - PDF8 27 2009.pdf

plik - PDF8 26 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 16 marca 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

plik - PDF7 25 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 11 marca 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF6 24 2009.pdf

plik - PDF6 23 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 25 lutego 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

-        § 2 w części dotyczącej brzmienia „w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji”,

-        § 3 pkt 3, § 3 pkt 6 w części dotyczącej pkt 5 załącznika nr 3 „Rozliczenie wykorzystania dotacji”, § 3 pkt 7

-        § 4 ust. 2

z powodu naruszenia art. 90 ust. 2d i 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 145  w zw. z art. 190 ustawy o finansach publicznych. 

 

plik - PDF5 22 2009.pdf

plik - PDF5 21 2009.pdf

plik - PDF5 20 2009.pdf

plik - PDF5 19 2009.pdf

plik - PDF5 18 2009.pdf

plik - PDF5 17 2009.pdf

plik - PDF5 16 2009.pdf

plik - PDF5 15 2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 12 lutego 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF4 14 2009.pdf

plik - PDF4_13_2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 28 stycznia 2009 r. podjęto następujące uchwały:  

plik - PDF3_12_2009.pdf

plik - PDF3_11_2009.pdf

plik - PDF3_10_2009.pdf

plik - PDF3_9_2009.pdf

-        przyporządkowania w załączniku „Plan inwestycyjny 2008 rok” szczegółowości rozdziału klasyfikacji planu wydatków zadań „Budowa drogi Prószków ul. Akacjowa oraz „Budowa drogi Prószków – Źlinice” rozbieżnej z „Planem wydatków”, co jest niezgodne z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

-        określenia w załączniku „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” zadań jednorocznych (przewidziane do realizacji wyłącznie w 2009 roku) w części dotyczącej wydatków pkt 2, 3, 4 programu – budowa dróg, co jest niezgodne z art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 

plik - PDF3_8_2009.pdf

plik - PDF3_7_2009.pdf

plik - PDF3_6_2009.pdf

plik - PDF3_5_2009.pdf

plik - PDF3_4_2009.pdf

plik - PDF3_3_2009.pdf

plik - PDF3_2_2009.pdf

--------------------------------------------------

Na posiedzeniu Kolegium RIO w Opolu w dniu 20 stycznia 2009 r. podjęto następującą uchwałę:  

plik - PDF2_1_2009.pdf

--------------------------------------------------

 

 

 

Wersja XML