Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2018 roku

Działalność nadzorcza

- styczeń PDFuchwały_1_2018.pdf

- luty PDFuchwały_2_2018.pdf

- marzec PDFuchwały_3_2018.pdf

- kwiecień PDFuchwały_4_2018.pdf

- maj PDFuchwały_5_2018.pdf

- czerwiec PDFuchwały_6_2018.pdf

- lipiec PDFuchwały_7_2018.pdf

- sierpień PDFuchwały_8_2018.pdf

- wrzesień PDFuchwały_9_2018.pdf

- październik PDFuchwały_10_2018.pdf

- listopad PDFuchwały_11_2018.pdf

- grudzień PDFuchwały_12_2018.pdf

 

Działalność opiniodawcza

- styczeń PDFopinie_1_2018.pdf

- luty PDFopinie_2_2018.pdf

- marzec PDFopinie_3_2018.pdf

- kwiecień PDFopinie_4_2018.pdf

- maj PDFopinie_5_2018.pdf

- czerwiec PDFopinie_6_2018.pdf

- lipiec PDFopinie_7_2018.pdf

- sierpień PDFopinie_8_2018.pdf

- wrzesień PDFopinie_9_2018.pdf

- październik PDFopinie_10_2018.pdf

- listopad PDFopinie_11_2018.pdf

- grudzień PDFopinie_12_2018.pdf

Wersja XML