Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje z 2018 roku

Wykaz petycji załatwianych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2018 roku

 

RIO w Opolu do końca 2018 roku nie otrzymała żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach.

Wersja XML