Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje z 2019 roku

Wykaz petycji załatwianych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w 2019 roku

Lp.

Data złożenia

Podmiot wnoszący petycję

Tematyka, skan petycji i odpowiedzi

Przewidywany termin załatwienia petycji

Stan załatwienia petycji

1.

2019.06.04

-

Petycja w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych

2019.09.03

Petycja przekazana do RIO za pośrednictwem KRRIO

Petycja przekazana do Wydziału Kontroli

Petycja rozpatrzona

2.

2019.06.05

Paweł Kostur

Petycja w interesie publicznym o orzeczenie nieważności uchwały nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 maja 2019 r.

2019.09.04

Petycja przekazana do Kolegium RIO

Petycja rozpatrzona

 

 

Wersja XML