• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie dotacji celowej w formie refundacji na wymianę źródeł ciepła

Wyjaśnienia dotyczące pytania czy w uchwale, podejmowanej na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, dopuszczalny jest zapis przewidujący udzielenia dotacji celowej w formie refundacji na rzecz podmiotów, które poniosły nakłady na wymianę źródeł ciepła przed podpisaniem umowy.

Wersja XML

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19 A
45-052 Opole
tel. 77 453-86-36
fax 77 453-73-68
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2045210
w tym miesiącu: 11136
dzisiaj: 110

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1