Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie wyjaśnień

Informacja w sprawie realizacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu zadania:

udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych 

 

Wersja XML