Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata adiacencka

Wyjaśnienia dotyczące pytania czy Burmistrz może odstąpić od ustalenia, w drodze decyzji, opłaty adiacenckiej wówczas, kiedy obowiązuje uchwała rady miejskiej określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Wersja XML