Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielone wyjaśnienia w 2010 roku

Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej

19 października 2010 r.


Wyjaśnienia w sprawie wysokości kwoty bazowej, od której zależy określenie wysokości diet przysługujących radnemu

15 lipca 2010 r.


Wyjaśnienia w sprawie dotowania osobom fizycznym i jednostkom realizacji prac związanych z utylizacją azbestu oraz modernizacją indywidualnych źródeł ciepła

21 maja 2010 r.

Wersja XML