Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stan przyjmowanych spraw z 2020 roku

Działalność nadzorcza

- styczeń PDFuchwały_01_2020.pdf

- luty PDFuchwały_02_2020.pdf

- marzec PDFuchwały_03_2020.pdf

- kwiecień PDFuchwały_04_2020.pdf

- maj PDFuchwały_05_2020.pdf

- czerwiec PDFuchwały_06_2020.pdf

- lipiec PDFuchwały_07_2020.pdf

- sierpień PDFuchwały_08_2020.pdf

- wrzesień PDFuchwały_09_2020.pdf

 

Działalność opiniodawcza

- styczeń PDFopinie_01_2020.pdf

- luty PDFopinie_02_2020.pdf

- marzec PDFopinie_03_2020.pdf

- kwiecień PDFopinie_04_2020.pdf

- maj PDFopinie_05_2020.pdf

- czerwiec PDFopinie_06_2020.pdf

- lipiec PDFopinie_07_2020.pdf

- sierpień PDFopinie_08_2020.pdf

- wrzesień PDFopinie_09_2020.pdf

Wersja XML