Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Skargi i wnioski
  Data modyfikacji: 21-02-2020 14:05
 2. uchwały Kolegium z 2020 roku (I pół.)
  Data modyfikacji: 21-02-2020 12:52
 3. Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych (z 2019 r.)
  Data modyfikacji: 19-02-2020 15:27
 4. Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
  Data modyfikacji: 19-02-2020 11:18
 5. Plany realizacji zadań
  Data modyfikacji: 18-02-2020 07:51
 6. stan przyjmowanych spraw z 2020 roku
  Data utworzenia: 17-02-2020 11:27
 7. Opinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Data modyfikacji: 13-02-2020 13:53
 8. Wysokość budżetu obywatelskiego
  Data modyfikacji: 13-02-2020 10:36
 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
  Data modyfikacji: 11-02-2020 11:25
 10. Udzielone wyjaśnienia w 2020 roku
  Data utworzenia: 11-02-2020 11:20
Wersja XML