Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. uchwały Kolegium z 2020 roku (II pół.)
  Data modyfikacji: 17-09-2020 08:32
 2. dokumentacja kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi w 2020 roku
  Data modyfikacji: 03-09-2020 12:46
 3. wystąpienia pokontrolne - 2020 rok
  Data modyfikacji: 03-09-2020 11:36
 4. Zbiorcze zestawienie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego - II kwartał 2020 r.
  Data modyfikacji: 01-09-2020 13:27
 5. Aktualne oferty pracy
  Data modyfikacji: 31-08-2020 13:03
 6. Młodszy inspektor kontroli
  Data modyfikacji: 31-08-2020 13:02
 7. stan przyjmowanych spraw z 2020 roku
  Data modyfikacji: 31-08-2020 11:43
 8. Opinie o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2019 r.
  Data modyfikacji: 31-08-2020 11:13
 9. Młodszy inspektor kontroli (ZAKOŃCZONY)
  Data modyfikacji: 16-07-2020 08:05
 10. Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych (z 2020 r.)
  Data modyfikacji: 14-07-2020 08:51
Wersja XML